O nás   Služby   Novinky   Kontakty   Reference   Fotogalerie   Mapa stránek    
   
Přehled služeb
Novinky

33. Vyhodnocení nabídek a zadávacího řízení

         §         Organizace otevírání obálek a jednání hodnotící komise, zpracování zápisu z otevírání obálek
       §         Vyhodnocení splnění kvalifikačních, profesních a technických podmínek u jednotlivých
             nabídek
       §         Organizace jednání hodnotící komise při vyhodnocení nabídek, pořízení zápisu z hodnocení
             nabídek
         §         Zpracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům
         §         Projednání návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem, zajištění podpisu smlouvy
         §         Kompletace dokumentů souvisejících se zadávacím řízením, jejich předání ke kontrole
             poskytovateli dotace a zadavateli
         §         Řešení námitek v rámci zadávacího řízení, projednání se zainteresovanými stranami,
             příprava a vyhodnocení příslušných dokumentů


Copyright (c) 2008 IPI v.o.s | Created by IT Outsourcing | Administrace | Webmail | Powered by: phpRS