O nás   Služby   Novinky   Kontakty   Reference   Fotogalerie   Mapa stránek    
   
Přehled služeb
Novinky

44. Podnikatelské záměry

       §         Zpracování podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti, logického rámce, analýzy
             nákladů a přínosů CBA, marketingových studií projektu
       §         Jednotlivé studie a analýzy zpracujeme dle požadavků realizátora, investora nebo
             poskytovatele dotace.
       §         Současně můžeme zvolit vlastní strukturu studií nebo analýz, připravenou naší společností
             s využitím dlouhodobých zkušeností v jednotlivých činnostech
       §         V rámci analýz a studií navrhneme varianty řešení, včetně doporučení optimální varianty
             ve vazbě na rizika projektu
       §         Upozorníme realizátora projektu na nebezpečí a rizika při realizaci projektu


Copyright (c) 2008 IPI v.o.s | Created by IT Outsourcing | Administrace | Webmail | Powered by: phpRS