O nás   Služby   Novinky   Kontakty   Reference   Fotogalerie   Mapa stránek    
   
Přehled služeb
Novinky

62. Revize účetnictví

§         Nechceme tímto kritizovat naši konkurenci, ale je mnoho konkrétních případů, kdy
      zpracování účetní evidence není v souladu se zákony a principy jejího zpracování
§         Nabízíme tímto revizi účetnictví, spočívající v prověření, že předložení účetnictví bylo 
      účtováno v souladu se zákony a pravidly účetnictví
§         Nabízíme rekonstrukci účetnictví, kde provedeme kontrolu náležitostí účetních dokladů a
      kontrolu správnosti jejich zaúčtování
§         Za dobu existence firmy jsme se podíleli na kontrolách a rekonstrukcích účetní evidence
      v případech, kdy existovalo závažně podezření ze zpronevěry, zneužití a neoprávněného
      použití finančních prostředků
§         Naší základní zásadou je odbornost, nestrannost a profesionálnost při zpracování revizí,
      a analýz účetnictví firem  


Copyright (c) 2008 IPI v.o.s | Created by IT Outsourcing | Administrace | Webmail | Powered by: phpRS