O nás   Služby   Novinky   Kontakty   Reference   Fotogalerie   Mapa stránek    
   
Přehled služeb
Novinky
Služby
Služby

Komplexní poradenské služby jsou od založení naší firmy základem naší nabídky. Komplexnost a kvalita služeb jsou našim dlouhodobým cílem a úkolem.
 
 
Strukturu služeb představují:
 
Dotační a projektové poradenství

Nabízíme celé spektrum poradenských služeb v oblasti získávání dotací a zdrojů financování projektů z fondů EU a dalších veřejných a soukromých zdrojů.

Našimi zákazníky jsou živnostníci, podnikatelé, firmy, obce, státní organizace, neziskové a jiné organizace na teritoriu celé České republiky

Základ nabídky tvoří:

 • Analýza projektového záměru, posouzení reálnosti projektu, vyhledání možností financování a dotačních příležitostí, prověření pravděpodobnosti úspěchu žádosti o dotaci

 • Zpracování žádosti o dotaci, úvěr nebo jiný zdroj financování se všemi předepsanými náležitostmi a její včasné odevzdání poskytovateli

 • Výběr dodavatele realizace (projektu, stavby strojů a zařízení), splnění všech zákonných povinností investora v souvislosti s tímto výběrem

 • Monitoring projektu, plnění podmínek vyplývajících z grantových a jiných smluv po dobu povinného monitorování projektu


Dále nabízíme development projektu znamenající veškeré služby při vývoji a realizaci projektu. Outsourcing (převzetí) veškerých činností spojených s povinnostmi investora při přípravě a realizaci projektu.

Naše projektové týmy, obchodní reprezentanti, projektoví manažeři, zpracovatelé projektů a externí specialisté mají bohaté zkušenosti s realizací projektů, dokonalý přehled o strukturálních fondech Evropské unie.

Více informací: >> dotační a projektové poradenství <<

 

Organizační a ekonomické poradenství

Disponujeme mnohaletými zkušenostmi z managementu malých a středních firem, detailně známe řídící a ekonomické systémy v těchto firmách. Nabízíme komplexní poradenství pro řízení malých a středních firem, neziskových a jiných organizací


Základ nabídky tvoří:

  • Analýza systému řízení firmy, návrh změn systému a jejich realizace s cílem zvýšení efektivnosti řízení

  • Analýza informačních systémů, návrh jejich inovace tak aby poskytovaly veškeré informace potřebné pro efektivní řízení firmy nebo organizace. Zavedení informačního systému ve spolupráci s programátory nebo externí softwarovou firmou

  • Zpracování finančních analýz firem a organizací, zhodnocení vývoje a návrh opatření pro zvýšení ekonomické prosperity organizace

  • Ekonomické a finanční analýzy projektů v rámci rozvoje firem a organizací, analýza dopadů organizačních a jiných změn do hospodaření a řízení firem a organizací

  • Analýza, návrh na zavedení nebo inovaci kalkulačních systémů malých a střeních firem

  • Zavádění systémů managementu jakosti


Jako komplexní službu nabízíme návrh a zavedení systému efektivního controllingu firem a organizací jako základního prvku efektivního řízení firmy a významného prostředku pro zvýšení efektivity firemních procesů.


Více informací: Přehled služeb – organizační a ekonomické poradenství

 

 

Kurzy a vzdělávání

      Od roku 1995 nabízíme široký sortiment přednášek, seminářů a kurzů v oblasti managementu, marketingu, ekonomiky a základních manažerských a administrativních dovedností. Našimi zákazníky jsou především Úřady práce, kde spolupracujeme v oblasti akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Dále jsou to podnikatelé, firmy a pracovníci jiných organizací, které využívají našich služeb ke vzdělávání svých pracovníků.


Základ nabídky tvoří:

 • Rekvalifikační kurzy akreditované v oborech účetnictví, manažer malého podniku, základy podnikání, administrativní pracovník s praxí

 • Vlastní kurzy a programy pro manažery firem a organizací, kde jsme schopni navrhnout individuální program vzdělávání manažerů pro konkrétní firmu nebo organizaci, včetně zajištění dotací na vzdělávání pracovníků

 • Oborové kurzy v oblasti ekonomiky, daní, účetnictví, marketingu, systémů jakosti

 • Individuální vzdělávací programy pro firmy a organizace sestavené na základě analýzy jejich potřeb


Máme vysoce kvalitní lektorský sbor, disponující interními a externími lektory s dlouholetou praxí nejen školskou ale přímo v konkrétních firmách a organizacích. Kurzy probíhají převážně ve vlastních učebnách pobočky Žďár nad Sázavou

Více informací: Přehled služeb – kurzy a vzdělávání


Ostatní služby

Doplňují nebo rozšiřují základní výše uvedené služby. I u nich je základem komplexnost, vysoká profesionalita a kvalita a individuální princip spolupráce se zákazníkem.


Mezi ostatní služby patří:

 • Zpracování účetnictví pro malá a střední podnikatele a organizace rámci pobočky Žďár nad Sázavou a regionu kraje Vysočina

 • Marketingové studie, strategie a marketingové poradenství včetně zpracování firemního stylu, návrhu reklamy, přípravy a organizace reklamních akcí

 • Realitní činnost představující komplexní poradenství v rámci nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí


Více informací: Přehled služeb 

Copyright (c) 2008 IPI v.o.s | Created by IT Outsourcing | Administrace | Webmail | Powered by: phpRS